Objednávka knihy

objednávkový formulář

Dobové novinové výstřižky

Jednání M. Gorbačova s Nadžibulláhem

TAŠKENT (čtk) – V Taškentu se včera setkali generální tajemník ÚV KSSS Michail Gorbačov o prezident Afghánské republiky, generální tajemník ÚV Lidové demokratické strany Afghánistánu Nadžíbulláh. Toto přátelské a srdečné setkání zahájilo novou etapu v sovětsko-afghánských vztazích.

Na závěr setkání bylo vydáno společné sovětsko-afghánské prohlášeni, které obsahuje názory obou státníků na klíčové problémy mezinárodní situace a řešení některých aktuálních otázek, týkajících se zájmů obou zemí. Mimo jiné konstatovali, že politika usmíření, kterou důsledně provádí afghánské vedení a jeho konstruktivní postoj k politickému urovnání jsou jedinou správou linií, odpovídající zájmům afghánského lidu a všech jeho sousedů, zájmům celého mezinárodního společenství. Obě strany potvrdily, že jsou odhodlány v duchu dávných tradic budovat vztahy mezi SSSR a Afghánistánem na zásadách rovnosti, vzájemné úcty a nevměšování do vnitrních záležitosti. Michail Gorbačov a Nadžíbulláh dospělí na setkáni ke shodnému názoru v osmi bodech. Zdůrazňuje se v nich, že Sovětský svaz o Afghánská republika budou postupovat v souladu s prohlášeními uveřejněnými 8. února 1988. Tato prohlášení dala nový podnět procesu politického urovnání mimořádně složitého regionálního konfliktu a umožnilo přenést jednání do roviny praktického řešení.

Zdroj: Pravda, 8. 4. 1988Tento automatizovaný digitální převod dobového textu a ilustrací slouží pro čistě badatelské a vzdělávací potřeby ve smyslu § 31 autorského zákona č. 121/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Digitalizovaný převod může oproti dobového tištěnému originálu obsahovat drobné odchylky, způsobené různými vlivy během elektronického převodu.

Účelem tohoto souboru dobových reprodukcí je přiblížit mladším generacím (nebo také připomenout generacím pamětníků) vývoj událostí na území Afghánistánu na přelomu osmdesátých a devadesátých let 20. století. Sovětská armáda odešla, stáhli se i Američané. Tálibán se začne prosazovat až za další dva roky. Země se ocitla ve válečném mezičase…