Objednávka knihy

objednávkový formulář

Dobové novinové výstřižky

K sovětsko-afghánským vztahům

KÁBUL – Člen politického byra ÚV KSSS, ministr zahraničních věcí SSSR Eduard Ševardnadze byl ve dnech 4. až 6. ledna na pracovní návštěvě v Afghánské republice.

Dvakrát se setkal s prezidentem AR, generálním tajemníkem ÚV Lidové demokratické strany Afghánistánu Nadžibulláhem a tlumočil mu srdečné pozdravy a přáni všeho dobrého od generálního tajemníka ÚV KSSS Michaila Gorbačova.

Prezident Nadžíbulláh informoval sovětského představitele o vnitropolitické situaci v Afghánistánu v souvislosti s uplatňováním politiky národního usmířeni a poukázal na rozvoj celoafghánského dialogu, při němž státe jasněji vyvstává možnost dosaženi celonárodního souladu a ukončeni krveproléváni.

Afghánská strana vyslovila některé nové myšlenky týkající se aktivnějšího uplatňováni politiky národního usmířeni a celkového urovnáni afghánského problému.

Eduard Ševardnadze vyjádřil plnou podporu orientaci afghánského vedení na národní usmíření a také praktickým krokům k její realizaci. Kontakty SSSR s představiteli jiných států z poslední doby potvrzuji, že jsou dobré mezinárodní předpoklady pro urovnání situace kolem Afghánistánu a pro zastavení vnějšího vměšování do jeho záležitostí. Umožní to do dvanácti měsíců odsunout z této země kontingent sovětských vojsk. V této věci se SSSR a Afghánistán plni shoduji.

Při rozhovorech byly zevrubné a důkladné projednány sovětsko-afghánské vztahy v různých oblastech. Bylo zdůrazněno, že je nutné energičtěji přejít na nové, účinnější formy spolupráce.

Zdroj: Pravda, 7. 1. 1988Tento automatizovaný digitální převod dobového textu a ilustrací slouží pro čistě badatelské a vzdělávací potřeby ve smyslu § 31 autorského zákona č. 121/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Digitalizovaný převod může oproti dobového tištěnému originálu obsahovat drobné odchylky, způsobené různými vlivy během elektronického převodu.

Účelem tohoto souboru dobových reprodukcí je přiblížit mladším generacím (nebo také připomenout generacím pamětníků) vývoj událostí na území Afghánistánu na přelomu osmdesátých a devadesátých let 20. století. Sovětská armáda odešla, stáhli se i Američané. Tálibán se začne prosazovat až za další dva roky. Země se ocitla ve válečném mezičase…