Objednávka knihy

objednávkový formulář

Dobové novinové výstřižky

Volby do afghánského parlamentu

KÁBUL – Včera v sedm hodin ráno se v Afghánistánu otevřely dveře slavnostně vyzdobených volebních místností, ve kterých Afghánci v příštích deseti dnech odevzdají své hlasy kandidátům do nového afghánského parlamentu.

Volby do Národního shromážděni Afghánské republiky oficiálně zahájil rozhlasovým projevem generální tajemník ÚV LDSA a prezident republiky Nadžíbulláh, který všechny občany vyzval k aktivní účasti na volbách. Dále označil volby za významnou součást Národního usmíření a za jeden z mezníků tohoto procesu. Nadžíbulláh současně zdůraznil, že v novém parlamentu mají být zastoupeny všechny vrstvy a skupiny afghánské společnosti včetně opozice. Reprezentativní Národní shromáždění, které tak vznikne, nepochybně ovlivní další vývoj země.

Při volbách má být přímo zvoleno všech 230 poslanců Sněmovny lidu a 64 senátorů (zbývající dvě třetiny členů Senátu budou v souladu se zákonem jmenovat provinční orgány a prezident). Aktivní volební právo mají afghánští občané starší osmnácti let, volby jsou všeobecné, rovné a tajné.

Vzhledem k pokusům extremistů zneužít voleb jako záminky pro nové teroristické útoky přijaly afghánské úřady nezbytná bezpečnostní opatření.

Zdroj: Pravda, 6. 4. 1988Tento automatizovaný digitální převod dobového textu a ilustrací slouží pro čistě badatelské a vzdělávací potřeby ve smyslu § 31 autorského zákona č. 121/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Digitalizovaný převod může oproti dobového tištěnému originálu obsahovat drobné odchylky, způsobené různými vlivy během elektronického převodu.

Účelem tohoto souboru dobových reprodukcí je přiblížit mladším generacím (nebo také připomenout generacím pamětníků) vývoj událostí na území Afghánistánu na přelomu osmdesátých a devadesátých let 20. století. Sovětská armáda odešla, stáhli se i Američané. Tálibán se začne prosazovat až za další dva roky. Země se ocitla ve válečném mezičase…