Objednávka knihy

objednávkový formulář

Dobové novinové výstřižky

Vracení pravomocí

KÁBUL – Afghánský prezident Nadžíbulláh vydal dekret, jímž se ruší mimořádné pravomoci rady ministrů, které jí byly uděleny podle zákona o výjimečném stavu. Jak včera napsal afghánský tisk, mimořádné pravomoci byly vráceny zpět Národnímu shromáždění, kterému podle ústavy přísluší. Toto opatření bylo umožněno určitým pokrokem v politice národního usmíření a dalším upevněním zákonné státní moci.

Zdroj: Pravda, 16. 10. 1989Tento automatizovaný digitální převod dobového textu a ilustrací slouží pro čistě badatelské a vzdělávací potřeby ve smyslu § 31 autorského zákona č. 121/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Digitalizovaný převod může oproti dobového tištěnému originálu obsahovat drobné odchylky, způsobené různými vlivy během elektronického převodu.

Účelem tohoto souboru dobových reprodukcí je přiblížit mladším generacím (nebo také připomenout generacím pamětníků) vývoj událostí na území Afghánistánu na přelomu osmdesátých a devadesátých let 20. století. Sovětská armáda odešla, stáhli se i Američané. Tálibán se začne prosazovat až za další dva roky. Země se ocitla ve válečném mezičase…