Objednávka knihy

objednávkový formulář

Dobové novinové výstřižky

Prudké boje pokračují

Nejvyšší představitel Afghánistánu žádá o pomoc SSSR a USA

KÁBUL – V okolí správního střediska východoafghánské provincie Nangarhár Dželálábádu již bezmála týden pokračují prudké boje mezi vládními jednotkami a opozičními oddíly, při kterých obé strany zaznamenávají velké ztráty. Pozorovatelé označují situaci v této oblasti za mimořádné napjatou. Afghánská tisková agentura Báchtar uvedla, že vládní jednotky bránící Dželálábád nadále kladou hrdinný odpor útočícím skupinám tzv. nesmiřitelné opozice. Agentura zároveň upozornila, že pákistánské vojenské vrtulníky dopravily v pátek do nangarhárské provincie nové oddíly vojáků a zahraničních poradců.

Prezident Afghánské republiky Nadžíbulláh požádal o pomoc nejvyšší představitele Sovětského svazu a Spojených států, zemí, které společné převzaly úlohu garantů realizace ženevských dohod o urovnání situace kolem Afghánistánu. V poselství adresovaném Michailu Gorbačovovi a Georgi Bushovi se uvádí, že před několika dny začal rozsáhlý útok proti řadě pohraničních mést ve východní části Afghánistánu, kterého se bezprostředně účastní pákistánské ozbrojené síly. Nadžíbulláh upozornil, že vzniká vážné a reálné nebezpečí pro mír a stabilitu v oblasti, hrozí vznik rozsáhlého vojenského konfliktu.

Afghánský prezident žádá Sovětský svaz a Spojené státy, aby jako garanti Ženevských dohod neprodleně přijaly nezbytná opatření a aby využily všech možností pro odvrácení delšího zostřeni situace.

Nejvyšší afghánský představitel Nadžíbulláh se také obrátil se žádostí o pomoc při urovnáni afghánského konfliktu na generálního tajemníka OSN Javiera Péreze de Cuellar.

- X -

V souvislosti s těmito výzvami učinila sovětská vláda prohlášení, ve kterém se mimo jiné praví:

Uplynul přibližně měsíc ode dne, kdy skončil odchod sovětských vojsk z Afghánistánu. Jejich stažení bylo uskutečněno přesně ve stanoveném termínu, který stanovily ženevská dohody o Afghánistánu. Věrnost Sovětského svazu příslušným závazkům vysoko ocenilo mezinárodní společenství i Organizace spojených národů. Je tedy zcela zřejmé, že příčiny krveprolití nebyly v sovětské vojenské přítomnosti, jak se snažili tvrdit ti, kdo tím chtěli zamaskovat vlastní hanebnou úlohu ve vyhrocování situace v Afghánistánu.

Sovětský svaz jako jeden z garantů ženevských dohod nemůže zůstávat lhostejným a zavírat oči před pokusy ignorovat tyto dohody, před tím, že jeden z jejích účastníků je vystaven zjevné agresi. Vyzýváme v této souvislosti generálního tajemníka OSN, pod jehož záštitou byla ženevská ujednání uzavřena, a rovněž Spojené státy, které podepsaly deklaraci o mezinárodních zárukách, aby přijali okamžitá a co nejúčinnější opatření k ukončení zahraniční intervence v Afghánistánu, aby byly ženevské dohody realizovány v plném rozsahu.

Zdroj: Pravda, 13. 3. 1989Tento automatizovaný digitální převod dobového textu a ilustrací slouží pro čistě badatelské a vzdělávací potřeby ve smyslu § 31 autorského zákona č. 121/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Digitalizovaný převod může oproti dobového tištěnému originálu obsahovat drobné odchylky, způsobené různými vlivy během elektronického převodu.

Účelem tohoto souboru dobových reprodukcí je přiblížit mladším generacím (nebo také připomenout generacím pamětníků) vývoj událostí na území Afghánistánu na přelomu osmdesátých a devadesátých let 20. století. Sovětská armáda odešla, stáhli se i Američané. Tálibán se začne prosazovat až za další dva roky. Země se ocitla ve válečném mezičase…