Objednávka knihy

objednávkový formulář

Dobové novinové výstřižky

Těžký život v Kábulu

KÁBUL – Rozdělení ministerstev a normalizace každodenního života v hlavním městě bylo na programu jednání prozatímní afghánské vlády. Do Kábulu také dorazila již poslední klíčová osobnost občanské války – Ahmad Šáh Masúd.

Nejvlivnější vůdce mudžáhidů a velitel, jemuž se připisují největší zásluhy na porážce Nadžíbulláhova režimu, je pověřen kontrolou vojenské situace v Kábulu a vytvořením nové jednotné afghánské armády. V okamžicích, kdy vláda jednala o opatřeních, která by měla zabránit dalším násilnostem, za kterými stojí radikál Hekmatjár, dopadly na Kábul rakety vystřelené jeho povstaleckou frakcí. Jedna ze střel dopadla do diplomatické čtvrti. Prozatímní rada musí nyní rychle rozhodnout, zda se obnoví jednání s nespokojeným vůdcem nebo vojensky proti němu zasáhne. Životní podmínky v Kábulu jsou víc než krušné. Není elektrický proud, dodávky vody jsou nepravidelné. Tržiště je vyloupené a ceny potravin závratně vyrostly. Prezident vyzval obyvatele, oby se vrátili do práce, a obchodníky, aby otevřeli obchody.

Zdroj: Deník Nová Pravda, 1. 5. 1992Tento automatizovaný digitální převod dobového textu a ilustrací slouží pro čistě badatelské a vzdělávací potřeby ve smyslu § 31 autorského zákona č. 121/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Digitalizovaný převod může oproti dobového tištěnému originálu obsahovat drobné odchylky, způsobené různými vlivy během elektronického převodu.

Účelem tohoto souboru dobových reprodukcí je přiblížit mladším generacím (nebo také připomenout generacím pamětníků) vývoj událostí na území Afghánistánu na přelomu osmdesátých a devadesátých let 20. století. Sovětská armáda odešla, stáhli se i Američané. Tálibán se začne prosazovat až za další dva roky. Země se ocitla ve válečném mezičase…