Objednávka knihy

objednávkový formulářPartneři knihy

logo sponzora knihy logo partnera knihy

Deník z cesty po Afghánistánu

Afghánistán je vnitrozemský stát, který leží v pohoří Střední Asie. Takřka celou zemí prostupuje horská soustava Hindúkuš. Jeho nejvyšší vrcholy na severovýchodě přesahují výšku 7 000 metrů n. m. a jsou zaledněny. Podnebí je suché a v horách poměrně drsné. Rostlinstvo je stepní a pouštní, v horách na severovýchodě rostou lesy.

Hospodářství země je rozvráceno dlouhotrvající válkou, dopravní síť je řídká. Ve výtvarném umění se projevují indické vlivy. Afghánská lidová hudba je diatonická.

Kdysi v těchto oblastech vzkvétala mocná starověká perská říše. Alexandr Veliký dobyl tuto oblast Persie v roce 330 př. n. l. Od 7. století n. l. bylo území Afghánistánu postupně připojováno k území arabské říše. Moderní afghánský stát vznikl v roce 1746, poté získali kontrolu nad Afghánistánem Britové a podrželi si ji až do roku 1919. Po krátké britsko-afghánské válce získala země plnou suverenitu.

Poslední období stability zažili Afghánci mezi roky 1933 a 1973, kdy v zemi vládl král Záhir Šáh. Roku 1973 Záhirův bratranec Muhammad Dáúd Chán zorganizoval nekrvavý převrat a stal se prvním prezidentem země. V roce 1978 byl Dáúd a další jeho příbuzní zavražděn během vojenského puče. Vlády v zemi se chopila afghánská komunistická strana, na základě čehož zahájila americká vláda v srpnu 1979 financovat protivládní guerillové bojovníky (mudžahedíny). Odezvou na tyto aktivity USA byla invaze Sovětského svazu v prosinci 1979. Následovala krvavá Sovětská válka v Afghánistánu, která skončila roku 1989 stažením sovětských vojsk. Současně s tím ustala i podpora ze strany USA.

Náhlý nezájem světových mocností o další vývoj v Afghánistánu využily k boji o moc různé mudžahedínské frakce. V předešlých letech nashromáždily značné množství vojenské výzbroje. Nestabilní afghánský stát se tak ocitl na cca sedm dalších let ve faktické občanské válce. Nad většinou území postupně získal moc Tálibán, který roku 1994 vyhlásil Islámský emirát Afghánistán. Po teroristických útocích na USA v září 2001 následovala intervence USA (operace Trvalá svoboda), která znamenala konec emirátu a vedla k novému pokusu o sjednocení země pod jednou stabilní vládou.

Nová kniha Země bílých holubicAfghánistán na vlastní kůži, zprostředkovává jedinečné vyprávění o cestě po Afghánistánu v období mocenského vakua začátku devadesátých let. Přečtěte si, jak Afghánistán fungoval po odchodu Sovětů a před příchodem Tálibánu. Získejte porozumění, proč je nyní Afghánistán takový, jaký je.